ცენტრალური გათბობის ქვაბი

ცენტრალური გათბობის ქვაბი

ცენტრალური გათბობის ქვაბი

ცენტრალური გათბობის ქვაბი არის ცენტრალური გათბობის სისტემის მთავარი კომპონენტი და მთავარ ფუნქციას ასრულებს საქვაბე ოთახში.

ცენტრალური გათბობის ქვაბების წარმოება ხდება სხვადასხვა ტიპის, და მათი სიმძლავრე განისაზღვრება იმისდა მიხედვით თუ რა ადგილას უნდა დამონტაჟდეს .

მაღალი სიმძლავრის ცენტრალური გათბობის ქვაბები გამოიყენება სამრეწველო და კომერციულ შენობებში, მაღალი თერმული მოცულობით,ხოლო უმეტეს საცხოვრებელ კორპუსებში, რომელიც არ საჭიროებს დიდ სითბოს მოცულობას, უმჯობესია გამოიყენოთ ქვაბის სისტემა, რომელიც დამოუკიდებლად ათბობს თითოეულ ბინას.

ქვაბის სისტემა არის მცირე საქვაბე ოთახი, რომელიც გათბობის წყლის გაცხელების გარდა, ასევე უზრუნველჰყოფს საყოფაცხოვრებო ცხელ წყალს.

დიდ საქვაბე ოთახებში, გამოყენების ტიპების მიხედვით, შესაძლებელია გამოიყენოთ ცენტრალური გათბობის ქვაბები თბილი წყალით, ცხელი წყალითა და ორთქლით.