ცენტრალური გათბობა

ცენტრალური გათბობა

ცენტრალური გათბობა

ცენტრალური გათბობის სისტემა შედგება ცხელი წყლის ქვაბების , ფარსუნკების, ტუმბოების და გაფართოების ავზების ნაკრებისგან, რომლებიც ინახება ოთახში საქვაბის სახელწოდებით, და ეს მოწყობილობები ერთად უზრუნველყოფენ მთელი შენობის გათბობას.როდესაც წყალი თბება ცენტრალური გათბობის სისტემის საშუალებით და მთელ შენობას ეგზავნება, ფენკოილის ან იუნიტ ჰიტერის საშუალებით წყლის სითბო გადაეცემა გარემოს და თბება შენობის შიგნით არსებული სივრცე.

ცენტრალური გათბობის სისტემის ძირითადი კომპონენტები

1-ცენტრალური საქვაბე,რომლის კომპონენტებია: ცხელი წყლის ქვაბი ,ფარსუნკა,გაფართოების აუზი და მისი აქსესუარები

2-გავრცელების ქსელი,რომელშიც შედის ტუმბოები და წყლის მიმოსვლის მილები

3-ფენკოილები და კონდიციონერები, რომლებიც დამონტაჟებულია შენობის სხვადასხვა ნაწილში

ცენტრალური გათბობის სისტემის გამოყენების სპექტრი:

1-კომერციული და სამრეწველი შენობები

2-საცხოვრებელი შენობები მაღალი თბოდატვირთვით

მიუხედავად იმისა, რომ დაბალი სიმჭიდროვის საცხოვრებელი ადგილისთვის ცენტრალური გათბობის სისტემების გამოყენება ზოგიერთ შემთხვევაში წარმატებით გამოიყენება, მაგრამ ეს არ არის მიზანშეწონილი.

ცენტრალური გათბობის სისტემები გამოყენება უკეთესია მჭიდროდ დასახლებულ ადგილებში და მაღალ შენობებში შედარებით ცივ ადგილებში.