ჩილერი

რას აკეთებს ჩილერი?

იმისდა მიხედვით თუ სად არის დაყენებულიჩილერი,ასრულებს სხვადასხვა ფუნქციას.მათ შორისაა სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო ფუნქციები

საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით მისი გამოყენების მიზანია საჭირო წყლის მიწოდება კონდიციონერებისა და ისეთი დანადგარებისთვის,როგორიცაა ფენკუელი.

და ცივი წყალი ძლიერი ტუმბოებით იგზავნება ისეთი სითბოს გადამცვლელებზე, როგორიცაა ფენკოლი, ხოლო ფენკოლიკის ქუელების საშუალებით ჰაერის მიმოქცევა ქმნის ცივ ჰაერს.

სამრეწველო პროგრამებშიც, ჩილერს ასევე ევალება ცივი წყლის წარმოება, იმ განსხვავებით, რომ იგი არ გამოიყენება გარემოს გასაცივებლად.იგი გამოიყენება იმ მოწყობილობების გაცივებლად, რომლებიც სიცივეს საჭიროებენ.

რა არის კომპრესორიანი ჩილერი?

ზოგადად, ჩილერი გულისხმობს წყლის დიდ გამაგრილებელს, რომელიც კონდიციონერების ან სამრეწველო სისტემებისთვის საჭირო დიდ მოცულობის წყალს აცივებს.

კომპრესორიანი ჩილერიც მიეკუთვნება ამავე ჯგუფს და ოთხი ძირითადი ნაწილისგან შედგება:

კომპრესორი,კონდენსატორი,გაფართოების სარქველი დ ევაპრატორი

სიტყვა ‘კომპრესორიანის’ არსებობის მიზეზი მის სახელწოდებაში ის არის,რომ კომპრესორი ჩილერის შიგნით არის მოთავსებული,რომელიც შეკუმშავს შიდა ფრეონის გაზს სისტემის შიგნით მიმოქცევასა და წნევის განსხვავების შესაქმნელად.

ჩილერი